Algemene voorwaarden Dijkmansport – verkorte versie

1) Lees voor het inleveren van het inschrijfformulier de algemene voorwaarden goed.
2) Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro.
3) Afhankelijk van het soort lidmaatschap heeft Ieder lid recht op ten minste 1 les per week m.u.v. basisschoolvakanties en feestdagen.
4) We hebben een zomerstop van 8 weken.
5) Tijdens vakantie en feestdagen worden er geen lessen gegeven.
6) De betaling van het lesgeld is verdeeld in 12 maandelijkse termijnen.
7) Het lidmaatschap eindigt met uitschrijven via een opzegformulier of via een schriftelijke opzegging gericht aan de administratie.
8) We hanteren een opzegtermijn van 1 maand.
9) De betaling gaat uitsluitend via automatische incasso.
10) Er wordt vooraf geïncasseerd in maandelijkse periodes.
11) Bij stornering zal er een herinnering worden toegezonden, de kosten van deze herinnering bedragen € 7,50 en worden doorberekend aan de klant.
12) Het verder bijwonen van de les is alleen op speciaal verzoek mogelijk.
13) Bij langdurige afwezigheid graag afmelden via info@dijkmansport.com.
14) Middels de 2 wekelijkse elektronische nieuwsbrief houden wij de leden op de hoogte van de ontwikkelingen.
15) Bij het niet naleven van de bovenstaande regels behoudt Dijkmansport het recht tot verwijdering.

Mogelijke wijzigingen in het reglement zullen ook worden aangekondigd in deze nieuwsbrief, lees de nieuwsbrief dus altijd goed door.

Algemene voorwaarden Dijkmansport – volledige versie

Klik hier voor de volledige versie van de algemene voorwaarden.