Gezien de huidige ontwikkelingen waarbij alle sportlessen uiterlijk tot 17.00 uur mogen duren, hebben we een aantal wijzigingen. In deze brief lees je alles over deze wijzigingen.

Uitstel van het examen:
Door het vervroegen, inkorten, samenvoegen en in een enkele keer zelfs het moeten schrappen van lessen, lijkt het vanuit ons als trainers geen goed idee om examens te organiseren in deze periode. Omdat je hierdoor bij voorbaat kinderen uitsluit van deelname.


Vanwege deze redenen:

  • Niet alle kinderen kunnen naar de lessen komen vanwege een aangepaste tijd.
  • Door deze aanpassingen is er geen optimale voorbereiding mogelijk op het examen.
  • Doordat er veel besmettingen zijn zitten er kinderen of ouders in quarantaine en zullen hierdoor hun examen moeten missen.
  • Door het advies om thuis te blijven bij een verkoudheid en alle andere adviezen/maatregelen zijn er elke week veel kinderen afwezig. We merken dat zo’n 25% van de kinderen tijdens een les afwezig zijn wegens de huidige omstandigheden.

Wij hebben de hoop gevestigd op het nieuwe jaar waarin we mogelijk de lessen weer volgens het reguliere rooster kunnen geven, zodat het examen tot zijn recht komt.

Omdat we nog niet weten wat de maatregelen voor na de jaarwisseling zijn, kunnen we nog geen exacte datum prikken voor het examen maar hier komen we na de jaarwisseling z.s.m. op terug.


Let op!
Iedereen die zich nog niet heeft opgegeven voor het examen kan dat alsnog doen via de website (judo pagina, helemaal naar onderen scrollen). Dit geldt ook voor iedereen die na het verstrijken van de opgeeftermijn een mail heeft gestuurd.

Aanpassingen rooster december:
Door het uitvallen van het examen en de huidige ontwikkelingen hebben we besloten het judoprogramma aan te passen. De huidige maatregelen gelden tot ten minste 19 december. Welke maatregelen er dan gaan gelden weten we niet, het aanpassen hierop voor maar een aantal dagen geeft veel ruis en dit willen we voorkomen, door op voorhand duidelijkheid te geven.

Week van:       6 t/m 12 december    Lessen

Week van:       13 t/m 19 december Afsluiting van het jaar met een spelletjes/apenkooiles.

Week van:      20 t/m 26 december  Geen jeugd judolessen

Week van:       27 t/m 2 januari         Kerstvakantie

Week van:       3 t/m 9 januari           Kerstvakantie