We waren afgelopen dinsdag blij verrast met het nieuws dat we deze week waarschijnlijk weer gebruik mogen maken van de binnensport faciliteiten!
Omdat we dit eerst zeker wouden weten of dit door mocht gaan hebben we even gewacht met het versturen van deze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vind je uitgebreide informatie over de mogelijkheden en de manier hoe we dit gaan organiseren.

De mogelijkheden in het kort:
*          Individueel trainen binnen vanaf woensdag 19 mei weer mogelijk.
*          Jeugdlessen dans & judo t/m 17 jaar zijn binnen weer toegestaan.
*          Groepslessen buiten zijn weer toegestaan.
*          (Sport) horeca op terras weer toegestaan.

Individueel trainen in de fitness:
Vanaf woensdag 19 mei mogen we weer binnen trainen. Via het online reserveringssysteem kan je vanaf vandaag (1,5 uur) reserveren. Natuurlijk is de fitnesstuin ook nog steeds open, reserveer je een fitnesstraining dan kun je zelf kiezen of je dit binnen en of buiten wil doen.

Let op!
! Al je huidige reserveringen komen te vervallen, dit geldt ook voor weekly reservers!

! De fitnesstuin is alleen toegankelijk via de hoofdingang. 

! Vanaf 25 mei zullen er ook groepslessen worden geven in de fitnesstuin, op deze momenten kan de buitenfitness niet gebruikt kunnen worden voor individuele training.

Jeugdlessen dans & judo:
Voor de jeugdlessen t/m 17 jaar mogen we vanaf woensdag 19 mei weer gebruik maken van de binnen-sportaccommodatie. Onderaan deze nieuwsbrief zie je het rooster voor dans- & judolessen.

Werkwijze jeugdsportlessen vanaf 19 mei 2021:
1. Kinderen komen in sportkleding aan bij de accommodatie.
2. Er is een looproute voor de jeugd en daar waar nodig kunnen ouders deze looproute volgen om hun kind af te zetten.
3. Tijdens de jeugdlessen mogen er geen ouders en of verzorgers in het pand aanwezig zijn.
4. Tijdens de jeugdlessen zijn de terrassen geopend. Consumpties kunnen worden besteld worden aan de balie buiten (naast de hoofdingang).

Groepslessen in de fitnesstuin:
Vanaf dinsdag 25 mei gaan we starten met groepslessen in de fitnesstuin. De groepslessen vinden dus alleen buiten plaats maar wel in onze fitnesstuin met overkapping. In het weekend van 22 & 23 mei zal het rooster online worden gezet en is er de mogelijkheid om te reserveren. Omdat we maar een les per uur kunnen geven zal het rooster iets minder uitgebreid dan wanneer we de volledige beschikbaarheid hebben van de binnensport faciliteiten maar het is een mooi begin. Denk aan: Total Body Workout, HIT, Yoga, Never too Old to dance en meer!

Werkwijze groepslessen:
1. Reserveren is noodzakelijk.
2. Er zijn geen omkleed mogelijkheden.
3. Tussen de verschillende lessen zit een korte pauze, kom op tijd maar 5 minuten van tevoren is helemaal top.
4. Voor de groepslessen hoef je niet naar binnen, de verschillende instructeurs hebben de reserveringslijsten en buiten melden volstaat.
5. Omdat we alles ze zo goed en veilig mogelijk willen organiseren starten we op dinsdag 25 mei met de groepslessen. Het lesrooster zal zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd op de website en via het reserveringssysteem. Let op, er zijn geen HIT-trainingen op 19-22 mei.

Na inspanning….
Na het sporten is het mogelijk om op ons terras even bij te komen. Wel is het belangrijk om ook hier toch nog even de afstand in de gaten te houden en de doorgang naar de hoofdingang vrij te houden. Wij vragen dan ook aan iedereen om op zitplekken op het terras plaats te nemen, aan een van de tafeltjes en om niet te blijven staan.

Dank!!:
De afgelopen periode zijn we aardig op de proef gesteld. We hebben met de mogelijkheden die we hadden het beste ervan proberen te maken met zijn allen. We willen graag alle leden, ouders/verzorgers bedanken voor het geduld en het aanpassingsvermogen.
De komende periode zijn er meer mogelijkheden en dat is super fijn en wij hebben er heel veel zin in! Maar het is ook spannend en wat we vooral niet willen is dat we over een tijd weer worden geconfronteerd met mogelijke sluitingen en/of beperkingen. Daarom gaan wij ook de komende periode weer vol goede moed aan de slag maar wel in ons achterhoofd dat we de regels goed blijven hanteren.